Diana - Bừng nét màu riêng

Chọn filter xinh
thêm yêu
chính mình

Bằng cách sử dụng AR Filter, bạn có thể lựa chọn Style trang điểm của Diana mà mình mong muốn để thể hiện cá tính của bản thân mình. Để bài tham dự challenge của mình thêm sinh động, bạn có thể trang trí bức ảnh kèm các item từ chương trình.

Dung lượng tối đa 10mb