Diana - Bừng nét màu riêng

Hướng dẫn tham gia

Bước 1

Upload hình ảnh, video tự tin,
toả sáng của bản thân

Bước 2

Share lên Facebook ở chế độ
công khai

Bước 3

Thu thập D-Token để đổi quà tặng

Quy đổi D-Token

Upload ảnh: 300 D-Token
Upload video: 500 D-Token
Share lên Facebook: 100 D-Token/ lượt/ ngày
Quy đổi vote: 20 D-Token/ vote

Dung lượng tối đa 10mb